Návrh bez názvu 5

 

„Příroda nám všem každý den přináší něco nového k pozorování i přemýšlení. Jde jen o motivaci ze strany dospělých, naučit děti přírodě naslouchat.“

 

V našem školském zařízení  pracujeme s dětmi podle našeho školního vzdělávacího programu Rok na vsi a za vsí

Stěžejním tématem je pro nás environmentální výchova, vzdělávání dětí v oblasti kulturního povědomí - tradic a zvyků z prostředí venkova a rozvíjení tvořivosti u  dětí   v naší polytechnické dílně. Formou zážitkové pedagogiky vedeme děti k poznávání, osovojování si dovedností  a uvědomování si sebe jako součást přírody a společnosti.

Každý pobyt u nás je založen na

  • dostatku přirozeného pohybu venku a her v přírodě
  • posilování fyzické zdatnosti v terénu
  • rozvíjení fyzické kondice při zdolávání přírodních překážek
  • dostatku časového prostoru pro volnou hru -  děti z odlišného prostředí většinou městského typu si velmi užívají možnost volné hry v různých typech ekosystémů, které jim rozvíjí tvořivost, spolupráci a přináší zábavu
  • tvořivé práci s přírodninami v naší polytechnické dílničce

Jsme zařazeni do sítě ekocenter, které nabízejí výukové programy. 

Ekocentra Čr - ZDE

Nabízíme tyto programy jako součást pobytu u nás ve Škole v přírodě Čestice. Ke každému tématu je připravena řada činností, které vychází z místních tradic a tématem se prolínají. Více informací najdete v sekci - Info pro vyjíždějící školy  - vzdělávací program.

Pokud vyjíždějící škola má svůj program připravený dle jejich školního vzdělávacího programu, samozřejmě můžeme činnosti a aktivity při pobytu přizpůsobit dle domluvy.