In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


ROK NA VSI  

 

Součástí nabízeného programu je

 

1. Ozdravný pobyt založený na:  

 

 • dostatku přirozeného pohybu a her v přírodě
 • pozvolném otužování každodenním pobytem venku
 • posilování fyzické zdatnosti dětí formou hry a zdolávání terénu

 

 

 

2. Zábavně vzdělávací program vycházející z oblastí RVP předškolní výchovy s možností:

 

 • aktivního seznamování s přírodou, lesem, rostlinami a stromy
 • vzbuzení zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí
 • seznamování s hospodářskými zvířaty a volně žijícími živočichy s možností přímého kontaktu
 • seznamování se zemědělským rokem - práce na poli od jarní setby až po sklizeň, využití plodin
 • sběr přírodnin a plodů k dalšímu výtvarnému zpracování ( výroba dárků) 

 

 • dětské radovánky tak, jak je děti znají z četby (pouštění draka, opékání brambor, sáňkování, jízda na kole, hry s vodou..)
 • návštěva místního muzea s předměty patřícími k práci v hospodářství,věci známé z pohádek
 • výroba místního tradičního pečiva ( posvícenská hnětýnka, medový perník.. )
 • improvizované maňáskové divadélko

 

3. Z dalších akcí nabízíme

 

 • pozorování hospodářských zvířat  

 

 • dopolední výlet na naučnou stezku s výkladem a soutěžemi

 

 • návštěvu skanzenu Hoslovice- vodní mlýn, dostupný pěšky, téměř celoročně
 • malý dudácký koncert
 • besedu „ Záchrana postižených zvířat“ s živou ukázkou několika zvířat
 • povídání o včelách s návštěvou včelína a ukázkou včelího díla a pomůcek včelaře
 • celodenní nebo dopolední výlet podle výběru a finanč. možností školy

 

     ( např. hrad Kašperk, Helfenburk, rozhledna Javorník..)

 

Příroda nám všem každý den přináší něco nového k pozorování i přemýšlení. Jde jenom o vhodnou motivaci ze strany dospělých naučit děti přírodě naslouchat.  

 

Přiveďte děti i rodiče zpět k přírodě !!